• E-ticaret Sektörüne Yönelik
  Hukuki Çözümler Sunuyoruz

 • Fikri Mülkiyetlerinizi
  Koruyoruz

 • Kurumsal Yapınızı
  Güçlendiriyoruz

 • Inhouse Avukatlık
  Hizmeti Sunuyoruz

E-ticaret şirketleri; sektörel regülasyonlar, fikri mülkiyet, markanın korunması, veri ve bilgi güvenliği gibi konularda hukuki ihlallere açık yapılardır.

Lengerli Legal Consultancy, e-ticaret, reklamcılık, ihracat veya havacılık gibi çeşitlilik gösteren sektörlerde yasal uyumluluk için gerekli önleyici hukuk çalışmalarını sunar.

Böylelikle, şirketinizin içinde veya üçüncü partilerle çıkması olası ihtilaflar ya da hukuki riskler, daha gerçekleşmeden önlenir.

 • E-Ticaretin ülkemizde perakendeye göre pazar payı %5 oranında olduğundan sektörel regülasyonlar ihtiyaçların gerisinde kalmaktadır. E-ticaret oyuncuları kendi hukuki çözümlerini kendileri üretmek durumundadır.
 • Beyaz yaka çalışanları genellikle işe geç gelir ve geç çıkarlar. Hukuki altyapı oluşturulmadığı takdirde; işveren karşılığını almadığı fazla mesai taleplerini, giderlerini ve bazen yargı kararlarını ödemek zorunda kalır.
 • Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre ajans diye bir şey yoktur. Hatta yargıya göre ajans çoğu zaman taşerondur. Reklamcı ise, devlete göre matbaacı ve POP üreten tedarikçidir. Ajans kendini her sözleşmede tanımlamalı ve risklere karşı önlem almalıdır.
 • Her tasarım ve her görsel, yapılan her iş bir fikre dayanır. Fikri hakların mülkiyetinde yaşanan en büyük güçlük kime ait olduğunun ispatındadır. Her türlü fikir ve iş sözleşmeyle devredilmeli ve devralınmalıdır.
 • E-ticaret şirketleri, ajanslar ve teknoloji şirketleri özgür ve esnek iş ortamlarıdır. Her hukuki sorun buna uygun çözümler gerektirir.

Nasıl Çalışabiliriz?

Proaktif şekilde tespit edeceğimiz hukuki risklerinizi önleyebilir, şirketiniz için öngörülebilir bir maliyetle, sabit fee ile çalışabiliriz.

Proje bazlı olarak, tespit edilen dava veya hukuki uyumlulukla ilgili sınırlı olarak şirket kimyanıza uygun, hızlı, etkin çözüm sunuyoruz.

Şirketlerin Hukuki Sorunları

 1. İş Hukuku

  E-ticaret ve ajans personelleri diğer sektörlerden farklı olarak esnek mesai prensibine göre çalışmaktadır. Bu husus doğru iş sözleşmesi, yönetmelik ve muhasebe prosedürleri olmadığında çok ciddi riskler doğurur. Büromuz bu eksiklerin tespiti ve gereli, altyapının tesisi hususunda nitelikli hukuki danışmanlık sunar.

 2. Sözleşme

  Şirketler, ticari hayatın bir zorunluluğu olarak yıl içerisinde sayısız sözleşmeye imza atmaktadır. Sözleşme içeriklerinin kontrolü, kurum yapısına uygun teminat ve hizmet tanımlarının oluşturulması, sözleşme değerlendirmelerinin süratli yapılarak müşteri onayı ve faturalandırma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamaktayız. Büromuz e-ticaret sözleşmelerindeki deneyimimizle aynı gün içerisinde* sözleşmelerinde tamamlanmasını sağlamaktadır.

 3. Fikri Mülkiyet

  Büromuz fikri hak içerir tüm projelerde kullanılan yazılı ve görsel içeriklerin hukuka uygunluğunun denetimi, umuma arz edilen içeriklerin hukuki ihlallerinin önlenmesi, yaratıcı çalışmalar sonucu ortaya çıkan yeni marka veya projelerin tescili, celebrity sözleşmelerinde ve diğer fikri hak devirlerinde hem ajans müşterisinin hem de ajansın hukuki haklarının güvence altına alınması gibi hususlarda nitelikli hukuki danışmanlık sunar.

 4. Ticaret Hukuku

  E-ticaret şirketleri ve reklam ajansları yapısı itibariyle Türkiye genelinde tipik kanunui tanımlamaların dışında kalmaktadır. Ancak büromuz ajanslara uzun yıllar vermiş olduğu hukuki danışmanlıklar sayesinde bürokratik engellerin aşılması, ajans müşterilerinin taleplerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi konusunda destek sunmaktadır. Ayrıca kurumların ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişimler, birleşme ve devralmalar, genel kurul, hisse devri, tasfiye vb işlemlerin hazırlanması veya kontrolü konusunda büromuz hukuki danışmanlık sunmaktadır.

 5. Saha Riskleri

  Ajans çalışanları, sektörünüz ister doğrudan pazarlama olsun ister sahada pazarlama kontrolsüz veya denetimsiz koşullarda event veya tanıtım gerçekleştirdikleri risk altındadır. Bu konuda doğru sigorta poliçelerinin yapılması hem ajans çalışanlarının, hem işveren olarak ajansın hem de ajans müşterisinin korunması açıdan önem arz eder. Büromuz sizin için doğru sigorta poliçesinin temini ve risklerin azaltılması için alınacak hukuki tedbirler konusunda danışmanlık sunar.

 6. Fintech

  Büromuz, gelişen pazarlardan olan ödeme aracı kuruluşların sektörel gelişimini yakından takip etmekte, günlük mevzuat izleme gücüyle regülasyonların gereksinimlerini ve şirketlerin uyumluluk süreçlerini hızlıca tamamlaması hususunda özel bir hizmet vermektedir.

 7. KVKK

  Kişisel verilerin korunması ülkemizde ve dünyada özellikle e-ticaret sektörlerinde sadece hukuki olarak değil, IT altyapısında da düzenlemeler gerektiren bir regülasyondur. Bu nedenle hukuki ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte, mevzuata uygunluğun database tarafında da eşdeğer bir yapıda olduğu IT-support partnerlerimizle müvekkillerimize hizmet sağlıyoruz.

 8. GDPR

  AB uyumluluk konularının başında gelen küresel veri koruma regülasyonu, bilhassa ihracat yapan ve/veya AB ikametli muhataplara temas eden her şirketin uymakla yükümlü olduğu kurallar getiren ve bu düzenlemelerin yerel KVKK otoritesi ile de bağlı olduğu bir regülasyon türüdür. Büromuz bu alanda IT partnerleri ve yurt dışı çözüm ortaklarıyla müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

E-ticaret Sektörüne Yönelik Çözümler

E-ticaret sektörünün dinamizmine uygun, yasal regülasyonların süratle yapılması, proaktif çözümlerin üretilmesi, yerel ve uluslararası sözleşme trafiğinin yönetilmesi ile tüketici dostu çözümlerin üretilmesi, lojistik ve tedarik sisteminde doğabilecek ihtilafların öngörülerek önlenmesi, yüksek popülasyonlu istihdamın is hukukuna uygun ihtiyaçlarına cevap verilmesi konularına ve tüm e-ticaret süreçleri için çözüm sunuyoruz.